विप्र वार्ता के निरन्तर प्रकाशन पर हार्दिक बधाई

प्रभुनाथ मिश्रा, केम्प-1, भिलाई.

श्रीकुमारशर्मा, सेक्टर-4 ए, भिलाई.

द्वारिका प्रसाद संतोष शर्मा, सुपेला बाजार.

महेश वशिष्ठ, इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई.

सालिक राम शर्मा, गुरूर दुर्ग (छ.ग.).

शिवाकांत मिश्रा सदरबाजार भाटापारा.

पी.के. मिश्रा, वेस्ट चिरमिरी.

रमेश चन्द्र नन्दे, जशपुर नगर

हरिओम शर्मा, संगीता स्वीट्स जांजगीर.

विनोद शर्मा, शर्मा मोटर्स, खरसिया.

जितेन्द्र प्रसाद दुबे, भटगांव.

विष्णु शंकर मिश्रा, सीतामढ़ी कोरबा.

डॉ. महेश मिश्रा,खैरागढ़.

कृष्ण कुमार शुक्ला, भाटापारा.

सिध्दनाथ त्रिपाठी, चिरमिरी

Tags: